SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

Chính sách đặt phòng/chỗ

Điều 3. Sử Dụng Dịch Vụ

3.1 Dịch Vụ Lưu Trú

a. Thời Gian Nhận & Trả Phòng

Trừ khi có thông báo và/hoặc xác nhận khác từ Cơ Sở Kinh Doanh, quy định về nhận và trả phòng được áp dụng như sau:

Hạng mục Quy định Ghi chú
Thời gian nhận phòng
15:00 giờ ngày Khách đến
Thời gian trả phòng
Không quá 11:00 giờ trưa ngày trả phòng
Phí nhận phòng sớm trước 15:00 giờ
100% Giá Gói Phòng đã mua
Tùy thuộc vào tình trạng phòng sẵn có và xác nhận đồng ý của Hoiana. Các khoản phí sẽ phải thanh toán ngay tại thời điểm Hoiana xác nhận.
Phí trả phòng muộn từ sau 11:00 giờ đến 18:00 giờ
50% Giá Gói Phòng đã mua
Phí trả phòng muộn sau 18:00 giờ
100% Giá Gói Phòng

Sau khi hoàn thành các thủ tục nhận phòng, Khách sẽ phải thanh toán tiền Giá Gói Phòng cho toàn bộ khoảng thời gian lưu trú như đã đăng ký với Cơ Sở Kinh Doanh, không phụ thuộc vào việc Khách trả phòng trước thời gian trả phòng.

b. Các khoản phí nhận phòng sớm/trả phòng muộn nêu trên sẽ đươc tính theo

(i) Giá Công Bố của Hoiana (bao gồm giá chương trình khuyến mại hoặc chính sách giá nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) khi Khách trực tiếp thanh toán cho Hoiana; hoặc

(ii) Giá theo hợp đồng/thỏa thuận (bao gồm giá chương trình khuyến mại nếu đang áp dụng tại thời điểm thanh toán) giữa Hoiana và Đối Tác nếu Đối Tác là bên thanh toán.

c. Hoiana sẽ ghi lại thông tin Khách khi đăng ký nhận phòng để quản lý. Bằng việc đồng ý nhận phòng, Khách được hiểu là đã được Hoiana thông báo về việc này.

3.2 Dịch Vụ Ăn Uống

a. Các dịch vụ ăn uống sẽ được phục vụ theo nguyên tắc người đến trước được phục vụ trước. Thời gian mở cửa và thông tin liên hệ đặt chỗ của các Cơ Sở Kinh Doanh cung cấp dịch vụ ăn uống như được quy định dưới đây:

STT Cơ Sở Kinh Doanh Thời Gian Mở Cửa Kênh Đặt Chỗ
1
The Terrace
07:00 sáng - 11.00 tối
Tel: +84 (0) 235 8586 688

Email: [email protected]

2
The Edge
11:00 sáng - 11:00 tối
Tel: +84 (0) 235 8586 688

Email: [email protected]

3
Cove Bar and Grill
10:00 sáng – 09:00 tối
Tel: +84 (0) 235 8586 688

Email: [email protected]

4
Aroma
11:00 sáng – 11:00 tối
Tel: +84 (0) 235 8586 688

Email: [email protected]

5
Lucky Court
11.00 sáng – 10.00 tối
Tel:+84 (0) 235 858 8394
6
The Garden
8:00 sáng – 9:00 tối
Tel: +84 (0) 235 858 8393

Email: [email protected]

7
Obaltan
11:00 sáng – 10:00 tối
Tel: +84 (0) 888 069 749

Email: [email protected]

8
Mien
24 giờ
Tel: +84 (0) 888 168749

b. Chỗ được đặt tại Cơ Sở Kinh Doanh dịch vụ ăn uống cụ thể sẽ được giữ tối đa không quá 30 phút so với thời gian đến được đặt bởi Khách. Hoiana sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách đến trễ so với thời gian quy định vì bất kỳ lý do gì.

3.3. Dịch Vụ Gôn

a. Khách được yêu cầu đặt chỗ qua điện thoại / fax / thư điện tử / thư từ thể hiện những nội dung sau: 

    • Số lượng khách chơi và tên khách 
    • Giờ phát bóng yêu cầu 
    • Những yêu cầu khác nếu có, như ăn uống, thuê dụng cụ, vv. 

b. Kênh đặt chỗ: 

c. Sân gôn sẽ gửi khách Phiếu Đặt Chỗ về giờ phát bóng yêu cầu. 

d. Khách thanh toán trực tiếp tại sân gôn khi khách check-in

Điều 4. Chính Sách Đặt Phòng

4.1. Tất cả các Yêu Cầu Dịch Vụ, Danh Sách Xếp Phòng của Khách/ Đối Tác phải được gửi cho Hoiana dưới hình thức email hoặc văn bản trước khi Khách làm thủ tục nhận phòng.

4.2. Trong trường hợp đặt phòng trực tuyến, bằng việc nhấp chuột “Xác nhận”, Khách đồng ý với các điều khoản và điều kiện trước khi hoàn tất đặt phòng.

4.3. Trong trường hợp Đại Lý đặt phòng /căn hộ cho 1 nhóm hoặc nhiều nhóm Khách khác nhau, Đối Tác phải đảm bảo:

a. Giá Gói phòng dựa trên mặc định 02 người lớn trong 1 phòng khách sạn hoặc 01 căn hộ nếu không được đề cập đến ở trong các Phụ Lục liên quan đến giá phòng;

b. Đối Tác cần thông báo đến toàn bộ Khách về việc:

(i) Khách sẽ ở chung phòng với các Khách khác đặt phòng qua Đối Tác;

(ii) Khách tự bảo quản tài sản cá nhân khi ở chung phòng với các Khách khác. Đối tác chịu mọi trách nhiệm liên quan nếu phát sinh khiếu nại, tranh chấp xảy ra. 

c. Hoiana được miễn trừ trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn/tranh chấp giữa các Khách ở chung phòng/căn hộ.

4.4. Thông tin đặt phòng: chi tiết Phụ lục 01 

4.5. Quy định lưu trú: 

a. Số lượng Khách tối đa trên một phòng khách sạn (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được thông báo rõ) được áp dụng như sau:

(i) Tối đa 02 người trong 1 phòng ngủ bao gồm cả trẻ em;

(ii) Mỗi phòng chỉ được đặt thêm 01 giường phụ tùy theo chính sách áp dụng tại từng Cơ Sở Kinh Doanh.

b. Trường hợp đặc biệt: trong một số trường hợp đặc biệt (bao gồm nhưng không giới hạn: sự kiện bất khả kháng, hoạt động nâng cấp, sửa chữa Cơ Sở Kinh Doanh v.v…), Hoiana có quyền di dời Khách sang loại phòng/ Cơ Sở Kinh Doanh khác có tiêu chuẩn tương đương loại phòng/ Cơ Sở Kinh Doanh mà Khách/ Đối Tác đã đặt và được Hoiana xác nhận. 

4.6. Thông tin cung cấp cho Khách Sạn trước ngày đến để Khách nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất từ Cơ Sở Kinh Doanh và đảm bảo an ninh cho Khách, Khách/ Đối Tác cần cung cấp cho bộ phận đặt phòng của Cơ Sở Kinh Doanh:

a. Danh sách tất cả các Khách (họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, bản sao thẻ tạm trú và các thông tin khác được yêu cầu bởi Cở Sở Kinh Doanh tương ứng tại từng thời điểm):

(i) Khách Lẻ: Phải được gửi tới bộ phận đặt phòng của Cơ Sở Kinh Doanh thông qua xác nhận đặt phòng, nhưng không muộn hơn hạn hủy phòng không tính phí;

(ii) Khách Đoàn: Chi tiết theo hợp đồng Khách Đoàn.

b. Nếu Khách/ Đối Tác không cung cấp danh sách đặt phòng đúng hạn, Hoiana có quyền hủy đặt phòng khỏi hệ thống, từ chối áp dụng giá ưu đãi theo Voucher, từ chối xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ được yêu cầu tại từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận, hợp đồng đã ký kết giữa Khách/ Đối Tác và Hoiana. Trong trường hợp đó, Hoiana sẽ áp dụng Giá Công Bố tại Cơ Sở Kinh Doanh vào ngày Khách làm thủ tục nhận phòng nếu còn phòng trống, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách phát sinh do việc cung cấp thông tin muộn.

c. Các yêu cầu đặc biệt khác như phòng ở tầng cao, phòng liền kề…, sẽ được cung cấp tùy thuộc vào khả năng sẵn có của Cơ Sở Kinh Doanh tại thời điểm nhận phòng.

d. Trong trường hợp có thêm Khách (bao gồm cả trẻ em) không có xác nhận trước, Khách/ Đối Tác sẽ phải trả một khoản phụ thu tương ứng theo bảng Giá Công Bố của Cơ Sở Kinh Doanh tại thời điểm nhận phòng. Trong trường hợp đặt phòng được thực hiện thông qua Đối Tác, Đối Tác sẽ phải trực tiếp thanh toán khoản phụ thu hoặc Hoiana có quyền khấu trừ khoản phụ thu vào bất cứ khoản thanh toán nào của Đối Tác cho Hoiana. 

4.7. Thủ tục nhận phòng 

a. Khách cần xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu và/hoặc Giấy khai sinh đối với trẻ em và chụp ảnh khi làm thủ tục nhận phòng để phục vụ mục đích đăng ký, Cơ Sở Kinh Doanh sẽ giữ một bản sao của những giấy tờ này. Trong trường hợp Khách không xuất trình được giấy khai sinh của trẻ em, Khách/Đối Tác đồng ý dùng chiều cao của trẻ để xác định số tuổi của trẻ, cụ thể như sau:

Chiều Cao Độ Tuổi
Dưới 1m
Dưới 4 tuổi
1m - 1m40
Từ 4 tuổi đến dưới 12 tuổi
Trên 1m40
Từ 12 tuổi

b. Bằng việc đồng ý mua và sử dụng các dịch vụ của Hoiana, Khách đồng ý cho phép Hoiana chụp ảnh và sử dụng hình ảnh của Khách để phục vụ mục đích thống kê, quản lý lưu trú. Hoiana cam kết không sử dụng/cung cấp thông tin của Khách cho bên thứ ba vì mục đích khác trừ trường hợp thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý trước của Khách.

4.8. Hủy/thay đổi thông tin đặt phòng 

a. Khách Lẻ: thông báo hủy/thay đổi thông tin đặt phòng phải được cung cấp cho Cơ Sở Kinh Doanh trước 14:00 (giờ địa phương), 7 ngày trước ngày nhận phòng và không tính phí. Các trường hợp thông báo trễ hơn, khách sẽ phải chịu phạt tương đương 1 đêm nghỉ theo giá công bố của gói phòng đã đặt.

b. Khách Đoàn: Chi tiết theo hợp đồng Khách Đoàn, và Đối Tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách trong trường hợp này.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT PHÒNG​

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-