SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức mà Công ty TNHH Phát Triển Nam Hội An và các công ty liên kết (dưới đây gọi chung là “Hoiana”) thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Hoiana (gọi chung là “Sản Phẩm Của Chúng Tôi”). Chính Sách Quyền Riêng Tư này tuân thủ theo quy định tại Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định của pháp luật liên quan tại từng thời điểm.

Chính Sách Quyền Riêng Tư này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web hoặc nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc có sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng.

Phần chữ in nghiêng này được dùng như là Thông báo của chúng tôi đối với bạn về từng lần chúng tôi thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Bằng việc tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân hoặc đăng ký bất kỳ mẫu phiếu nào được đính kèm với Trang Web hoiana.com hoặc được ban hành bằng cách khác bởi chúng tôi tại từng thời điểm, bạn đã đồng ý cho phép Hoiana, trong phạm vi đối đa được pháp luật áp dụng cho phép, thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân như được quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Điều 1. Thông Tin Cá Nhân Được Chúng Tôi Thu Thập

1.1. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn trong quá trình bạn tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:

 1. Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 2. Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sử dụng camera và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “camera”) để nhận diện người và phương tiện ra vào các cơ sở kinh doanh và các khu vực thuộc quản lý của chúng tôi.
 3. Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

1.2. Mục Đích Thu Thập và Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

 1. Cung cấp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng ký, mua hàng, tham gia các chương trình quảng cáo, ưu đãi và thanh toán.
 2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 3. Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà có thể quan tâm, nhận diện sở thích của và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 4. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.
 5. Liên lạc với bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc với bạn về các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat, SMS, cuộc gọi thoại) và để trả lời yêu cầu của bạn.
 6. Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị và quảng bá Sản Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của bạn.
 7. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn và phát hiện gian lận, lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của Khách, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.
 8. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể xin sự chấp thuận của bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó, ngoài các mục đích được được quy định tại Chính Sách này, khi chúng tôi liên hệ với bạn.

Điều 2. Thu Thập Và Sử Dụng Cookies

Chúng tôi sử dụng Cookie, Pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “Cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, tìm hiểu thêm về sở thích của bạn, cung cấp cho bạn các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

 1. Nhận diện bạn khi bạn đăng nhập và/hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.
 2. Lưu tâm đến các tùy chọn mà bạn đã chấp thuận. Điều này cho phép chúng tôi tôn trọng những điều bạn thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà bạn lựa chọn.
 3. Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
 4. Ngăn chặn hành vi gian lận.
 5. Cải thiện an ninh.
 6. Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của bạn trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.
 7. Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Cookie cho phép bạn tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn chặn hoặc từ chối Cookie của chúng tôi, bạn sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu bạn đăng nhập hoặc bạn có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi bạn truy cập lại các trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt Cookie khi bạn tương tác với các Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng Cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của bạn, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Bạn có thể quản lý Cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các Cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được Cookie mới, cách tắt Cookie và khi Cookie hết hạn. Nếu bạn tắt tất cả Cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển Cookie sang trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, bạn có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

Điều 3. Cách Thức Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Thông tin về Khách là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không bán thông tin cá nhân của Khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân như được nêu dưới đây.

 1. Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của bạn và khi nào chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.
 2. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán hàng chéo… dành cho bạn. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ Khách và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.
 3. Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách Quyền Riêng Tư này (hoặc khi được Khách chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Hoiana hoặc phần lớn tài sản của Hoiana được một công ty khác mua, thông tin của bạn sẽ trở thành một trong những tài sản được chuyển nhượng.
 4. Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, Khách của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng.
 5. Bằng việc chấp thuận Chính Sách này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba theo các điều kiện và điều khoản của Chính Sách này.

Điều 4. Vị Trí Của Thông Tin Cá Nhân

Hoiana có địa chỉ trụ ở tại Việt Nam. Tùy thuộc vào phạm vi tương tác của bạn với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia. Khi chúng tôi chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Bằng việc chấp thuận Chính Sách này, bạn đồng ý cho chúng tôi thực hiện việc chuyển thông tin cá nhân của bạn đến các quốc gia khác theo các điều kiện và điều khoản của Chính Sách này.

Điều 5. Cách Thức Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Tại Hoiana bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của bạn.

 1. Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 2. Chúng tôi không lưu trữ thông tin thẻ thanh toán của bạn (họ tên, số thẻ, số CVV) do các tổ chức tài chính phát hành. Giao dịch thanh toán trực tuyến (nếu có) của bạn được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan và không được lưu trữ bởi Hoiana.

Điều 6. Quảng Cáo Trên Internet Và Bên Thứ Ba

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

Điều 7. Truy cập và lựa chọn

Bạn có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của bạn với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu bạn không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, bạn luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Bạn có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép bạn tùy chọn về cách thông tin của bạn đang được sử dụng. Bạn có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó bạn có thể không sử dụng được một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

 1. Liên lạc: Nếu bạn không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của bạn thông qua Trung tâm chăm sóc Khách (hoặc cách thức khác theo quy định tại hợp đồng liên quan với bạn).
 2. Quảng cáo: Nếu bạn không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng điều chỉnh theo hướng dẫn của các trang quảng cáo liên quan (hoặc cách thức khác theo quy định tại Hợp đồng liên quan đến bạn).
 3. Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận Cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được Cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng Cookie.

Điều 8. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đồng và chấp thuận Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Điều 9. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo cho bạn khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho bạn. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Hoiana hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây:

Công ty TNHH Phát Triển Nam Hội An

 • Địa chỉ: Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
 • Email: [email protected]
 • Phone: +84 (0) 235 858 6999

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách Quyền Riêng Tư này cũng có thể được sửa đổi. Bạn nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Việc sửa đổi Chính sách này trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong quá khứ mà không thông báo cho Khách liên quan và cho bạn được quyền lựa chọn.

Điều 11. Ví Dụ Về Các Thông Tin Được Chúng Tôi Thu Thập

Thông Tin Bạn Cung Cấp Cho Chúng Tôi

11.1. Bạn chủ yếu cung cấp thông tin cho chúng tôi khi bạn:

 1. Tìm kiếm, đăng ký hoặc mua Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 2. Tạo hoặc quản lý tài khoản của bạn trên hệ thống, nền tảng, ứng dụng của Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 3. Cấu hình cài đặt của bạn cho, cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 4. Đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của Hoiana;
 5. Mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của Hoiana (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 6. Cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của Hoiana (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cấp);
 7. Liên lạc với chúng tôi qua tất cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc Khách, gọi điện, email;
 8. Hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cấp thông tin khác;
 9. Đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Hoiana hoặc các địa điểm tương tự.

11.2. Tùy thuộc vào việc bạn sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như:

 1. Tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên lạc tương tự khác;
 2. Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng;
 3. Thông tin về vị trí của bạn;
 4. Thông tin về tổ chức của bạn và đầu mối liên hệ của bạn, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của bạn;
 5. Tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;
 6. Nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;
 7. Hình ảnh của bạn (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-d), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của bạn khi bạn tham dự một sự kiện của Hoiana hoặc sử dụng một số sản phẩm của chúng tôi;
 8. Thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch;
 9. Thông tin tài chính và doanh nghiệp; và
 10. Mã số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác.

Thông Tin Tự Động

11.3. Chúng tôi chủ yếu thu thập thông tin tự động khi bạn:

 1. Hiện diện tại các cơ sở kinh doanh của Hoiana;
 2. Truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi bạn sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);
 3. Tải nội dung từ chúng tôi;
 4. Mở email hoặc nhấp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và
 5. Tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.

11.4. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập tự động:

 1. Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiết bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn;
 2. Thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điều hành hoặc cài đặt múi giờ;
 3. Vị trí của thiết bị hoặc máy tính của bạn;
 4. Thông tin xác thực và bảo mật;
 5. Thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chi tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luồng và tải xuống đồng thời;
 6. Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi kỹ thuật, báo cáo, tùy chọn cài đặt của bạn, thông tin sao lưu backup, API calls, và nhật ký khác;
 7. Nội dung bạn đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột);
 8. Địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và
 9. Thông tin nhận dạng và thông tin có trong Cookie.

Thông Tin Từ Các Nguồn Khác

Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác:

 1. Thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác;
 2. Thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của bạn với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi;
 3. Kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiền (như Liên kết được Tài trợ).

Điều 12. Các Quyền Và Nghĩa Vụ Của Bạn

Theo quy định tại Nghị Định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023 về Bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định của pháp luật liên quan tại từng thời điểm.

Điều 13. Hậu Quả, Thiệt Hại Không Mong Muốn Có Khả Năng Xảy Ra

Do Internet và mạng lưới thông tin điện tử, môi trường công nghệ thông tin không phải là một môi trường an toàn, quá trình chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn có thể có các rủi ro tiềm ẩn và chúng tôi không thể bảo đảm chắc chắn rằng các thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo mật một cách tuyệt đối tại mọi thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết, bằng mọi nỗ lực cần thiết và hợp lý, xử lý thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn, bảo mật và đảm bảo các quyền của bạn tuân thủ theo quy định của pháp luật.

KHÁCH SẠN

KHÁCH SẠN

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-