SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

Bãi biển nguyên sơ dài 400 mét của chúng tôi phục vụ như một nơi nghỉ dưỡng nhiệt đới cá nhân của bạn. Nước biển trong xanh, và khu vực có mái che tạo điều kiện tốt nhất để bạn có thể bơi lội hoặc thử sức với những môn thể thao dưới nước. Hoặc đơn giản là thư giãn trên bãi biển với cuốn sách yêu thích và thức uống giải nhiệt mát lạnh!

Các môn thể thao dưới nước không có động cơ

Nhân viên bãi biển của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với bất kỳ hoạt động thể nào. Từ chèo thuyền kayak, hay chèo ván đứng, bạn đều có thể thoải mái chinh phục!

Hoạt động bãi biển

Tham gia vào một số cuộc thi thân thiện! Bóng chuyền bãi biển, bóng đá, cắm trại – hoạt động dành cho tất cả mọi người!

Vui lòng liên hệ với nhân viên bộ phận Lễ tân của chúng tôi nếu bạn cần danh sách cụ thể các hoạt động thể thao dưới nước, hoạt động giải trí trên bãi biển hoặc trợ giúp điều phối vận chuyển.

Giờ Hoạt Động: 6:00 – 18:00

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ GIÁ THUÊ DỊCH VỤ

 

 

KHÁCH SẠN

KHÁCH SẠN

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-