SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

ĐIU KHON VÀ ĐIU KIN ĐỂ TR THÀNH HI VIÊN CA CHƯƠNG TRÌNH HOIANA PREMIER REWARDS MEMBERSHIP

 1. Chỉ những cá nhân đủ mười tám (18) tuổi trở lên (“Người đăng ký”) mới đủ điều kiện đăng ký trở thành Hội viên Hoiana Premier Rewards (“Hội viên”).

Hoạt động tại sòng bài phải tuân theo các điều kiện bổ sung do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (“HOIANA”) ban hành theo luật hiện hành của Việt Nam. Chỉ các hội viên hạng Prestige, Elite, Infinite & sở hữu thẻ Hội viên mới đủ điều kiện tham gia hoạt động tại sòng bài.

 1. HOIANA giữ toàn quyền quyết định trong việc phê duyệt hồ sơ đăng ký trở thành Hội viên. Sau khi được phê duyệt, Người đăng ký được chấp thuận trở thành hội viên của chương trình (“Hội viên”) và được cấp Thẻ hội viên (“Thẻ”).
 2. Người đăng ký đảm bảo mọi thông tin cá nhân, dữ liệu và tài liệu do anh ấy/cô ấy cung cấp trong quá trình đăng ký (“Dữ liệu cá nhân”) là chính xác, đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong Dữ liệu cá nhân, Hội viên phải thông báo cho HOIANA bằng văn bản hoặc bằng cách trực tiếp đến Quầy dịch vụ Hoiana Premier Rewards.
 3. Hội viên cho phép HOIANA, các chi nhánh và đối tác kinh doanh của HOIANA tiết lộ và sử dụng Dữ liệu cá nhân (do Hội viên cung cấp hoặc phát sinh trong quá trình Hội viên tham gia Chương trình Hoiana Premier Rewards Membership) trong phạm vi được pháp luật cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và/hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân đó nhằm mục đích tuân thủ, bảo mật, quản trị, bán hàng, tiếp thị, cung cấp các lợi ích và dịch vụ dưới tư cách Hội viên, đồng thời giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi và sự kiện mới tại Hoiana, các chi nhánh và đối tác theo quyết định của HOIANA.

Theo đây, Hội viên chấp thuận việc không đưa ra, bắt đầu, thiết lập, giữ, truy tố bất kỳ hành vi pháp lý, thủ tục tố tụng, khiếu nại, yêu cầu nào đối với HOIANA và các chi nhánh và đối tác của HOIANA vào bất cứ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do gì liên quan đến việc tiết lộ, sử dụng, thu thập, lưu trữ, xử lý Dữ liệu cá nhân đã được nêu trên.

Hội viên thừa nhận và chấp nhận việc HOIANA, các chi nhánh và đối tác của HOIANA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hành vi, thủ tục tố tụng, khiếu nại, yêu cầu, nợ và phí tổn mà Hội viên hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào khác có liên quan đến Hội viên có thể phải chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tiết lộ, sử dụng, thu thập, lưu trữ, xử lý Dữ liệu cá nhân đã nêu trên vào bất cứ thời điểm nào, bất kể nguyên nhân.

 1. Nhân viên HOIANA và thành viên gia đình trực hệ của họ chỉ có thể đăng ký hạng thẻ Essential và bị giới hạn ở hạng thẻ này trong chương trình Hoiana Premier Rewards Membership. Nhân viên HOIANA có trách nhiệm thông báo cho các thành viên gia đình trực hệ về thông tin này.

TÍCH LŨY & QUY ĐỔI ĐIỂM HOIANA, ĐẶC QUYỀN CHO HỘI VIÊN

 

 1. Điểm Premier (“Điểm”) và Đặc quyền cho Hội viên (“Đặc quyền”) sẽ được thu thập và tích lũy khi Hội viên sử dụng dịch vụ và/hoặc mua hàng hóa tại HOIANA. Tùy các hạng Hội viên và nguồn điểm tích lũy theo các điều kiện do HOIANA đưa ra mà Điểm và Đặc quyền có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước.
 2. Hội viên phải đích thân xuất trình Thẻ của mình khi đổi Điểm hoặc khi sử dụng các Đặc quyền trong phạm vi chương trình. Điểm được đổi để sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có chương trình khuyến mãi độc quyền tại HOIANA, nhưng không áp dụng cho việc đặt phòng cho công ty và/hoặc đội nhóm. Ngoài ra, Điểm cũng không được quy đổi khi sử dụng kèm các hình thức khuyến mãi khác.
 3. Không thể trao đổi và chuyển nhượng Điểm và Đặc quyền dù dưới hình thức quà tặng, giải thưởng cho bất kỳ cá nhân nào.
 4. Điểm và/hoặc Đặc quyền tranh chấp không được dùng để đổi và/hoặc sử dụng.
 5. HOIANA có quyền chuyển nhượng và/hoặc khấu trừ Điểm để thanh toán bất kỳ khoản nợ chưa thanh toán nào của Hội viên mà không cần thông báo trước. Hội viên sẽ không được nhận bất kỳ khoản bồi thường nào trong việc chuyển nhượng và/hoặc khấu trừ đó.
 6. Điểm thưởng sẽ có giá trị trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày được thu thập tùy thuộc vào nguồn thu thập điểm. Điểm chưa sử dụng có thể mất hiệu lực khi hết hạn mà không cần thông báo trước cho Hội viên. Yêu cầu tái lập điểm phát sinh sau đó sẽ không được chấp thuận.
 7. Hội viên chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí, thuế hiện hành, phí giải quyết tranh chấp (nếu có) phát sinh từ việc quy đổi Điểm và/hoặc hưởng các Đặc quyền của mình.

MÃ NHẬN DẠNG CÁ NHÂN (“PIN”) VÀ MẬT KHẨU

 1. Khi phát hành Thẻ, mỗi Hội viên sẽ được cung cấp một mã PIN hoặc mật khẩu bảo mật. Mã này cho phép Hội viên truy cập thông tin liên quan đến thông tin bảo mật của Hội viên như: Dữ liệu Cá nhân, Số dư Điểm, Đặc quyền được hưởng và tóm tắt giao dịch.
 2. Mỗi Hội viên phải luôn bảo mật mã PIN và/hoặc mật khẩu của mình và cam kết không tiết lộ mã PIN và/hoặc mật khẩu cho bất kỳ bên nào khác trong bất kỳ trường hợp nào và sẽ không cho phép bất kỳ bên nào khác sử dụng mã PIN và/hoặc mật khẩu của mình. HOIANA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại và mất mát nào hoặc bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào bị rò rỉ do hành vi tiết lộ hoặc mất mã PIN và/hoặc mật khẩu, bất kể vì lỗi, sơ suất hoặc hành vi sai trái của Hội viên.
 3. Hội viên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua tài khoản của mình bằng mã PIN và/hoặc mật khẩu hợp lệ dù Hội viên có biết hoặc đồng ý hay không. Mỗi Hội viên thừa nhận việc HOIANA không có nghĩa vụ xác minh tính xác thực của bất kỳ cá nhân nào thực hiện giao dịch thông qua mã PIN và/hoặc Mật khẩu hợp lệ.
 4. HOIANA sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà Hội viên phải chịu vào bất kỳ thời điểm nào và trong thời gian họ lưu trú tại HOIANA.

QUY ĐỊNH, ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

 1. HOIANA có quyền tùy ý điều chỉnh trạng thái tài khoản của Hội viên do lỗi hệ thống, trục trặc máy móc, v.v.. mà không cần thông báo trước hay bị hạn chế.
 2. HOIANA có toàn quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của Hội viên mà không cần báo trước cho Hội viên trong bất kỳ các trường hợp sau:
 • Hội viên đó có hành vi hoặc cư xử mà Ban quản lý HOIANA cho là không phù hợp;
 • Hội viên đó vi phạm bất kỳ luật nào;
 • Hội viên đó vi phạm các Điều khoản và Điều kiện được nêu trong văn bản này
 1. Trong trường hợp tài khoản của Hội viên bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, tất cả Điểm, Đặc quyền và các lợi ích khác mà Hội viên tích lũy được sẽ mất hiệu lực vĩnh viễn và Hội viên sẽ không nhận được khoản hoàn trả nào.
 2. Hội viên đồng ý nhận thư trực tiếp, email, tin nhắn văn bản, cuộc gọi tiếp thị qua điện thoại liên quan đến các chương trình khuyến mãi, sự kiện, cuộc thi của HOIANA, những thay đổi trong chương trình Hội viên và tất cả các thông báo khác liên quan đến Hội viên.
 3. Mỗi Hội viên phải chịu trách nhiệm bảo quản an toàn Thẻ của mình. Trong trường hợp Thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị người khác sử dụng, Hội viên phải thông báo ngay cho HOIANA bằng cách đến trực tiếp Quầy dịch vụ Hoiana Premier Rewards hoặc liên hệ qua đường dây nóng, website, email, ứng dụng di động của HOIANA. Phí làm lại thẻ có thể được áp dụng khi cần thiết.
 4. HOIANA không và sẽ không yêu cầu Hội viên cung cấp mã PIN, mật khẩu và các thông tin khác qua email hoặc SMS. Hội viên cần lưu ý và thận trọng khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và thông tin nhận dạng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mạo danh HOIANA bằng các địa chỉ email đáng ngờ hoặc không phù hợp.
 5. Hội viên sẽ bồi thường và giảm thiệt hại cho HOIANA trước mọi trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào đối với HOIANA bởi bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi gian lận, hành vi sai trái hoặc sơ suất của Hội viên.
 6. HOIANA có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.
 7. Các Điều khoản và Điều kiện này đã được dịch sang tiếng Anh một cách có chủ đích. Mọi bản dịch sang ngôn ngữ khác sẽ chỉ nhằm mục đích tham khảo và không nhằm mục đích giải thích trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các văn bản.
 8. Mọi thông báo, thắc mắc, yêu cầu hoặc thông tin liên lạc khác liên quan đến Hội viên có thể được giải đáp qua đường dây nóng, trang web, ứng dụng di động, thư hoặc email của HOIANA, chi tiết như sau:
 • Địa chỉ trụ sở: Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An, thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam;
 • Địa chỉ email:[email protected]
 • Đường dây nóng: +84 (0) 235 858 8888.
 1. Trường hợp có tranh chấp phát sinh liên quan đến Hội viên, (các) quyết định của HOIANA sẽ là quyết định kết luận cuối cùng.
 2. Các Điều khoản và Điều kiện này được quản lý bởi pháp luật Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT PHÒNG​

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-