SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

Hoiana Shores Golf Club

Ưu đãi Twilight

Twilight Golf Specials

Hoiana Shores Golf Club

Tee off từ 2:30 chiều vào mỗi Thứ Hai đến Thứ Sáu hằng tuần (chỉ các ngày trong tuần) và chơi gôn thoải mái tại Sân Gôn số 1 ở Việt Nam với mức phí cho 9 hố.

Weekday Weekend

Promotion Rate

VND2,670,000
VND3,170,000

Local* Rate

VND2,230,000

VND2,730,000

*Local Vietnamese & Expats from Danang, Hue, Quang Nam & Quang Ngai

Giá bao gồm:

  • Phí đánh gôn 18 hố gồm phí sân cỏ, caddie và xe điện dùng chung.
  • 50 quả bóng miễn phí tại sân tập.
  • Giá tính bằng Đồng Việt Nam và đã bao gồm tất cả các loại thuế và phí dịch vụ.
  • Có giá trị từ 08/08 đến 31/10/2022.
  • Phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ của Việt Nam, Thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài) để được hưởng mức giá trên nếu không giá dành cho khách quốc tế VND 1,800,000 sẽ được áp dụng.
  • Các Điều khoản & Điều kiện của Hoiana Shores Golf Club đều được áp dụng.
  • HOIANA có quyền sửa đổi bất kỳ Điều khoản & Điều kiện nào được nêu ở đây vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Thời gian áp dụng từ:
Bây giờ cho tới 31/10/2022

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tel: +84 (0) 235 858 7888
Email: [email protected]

ƯU ĐÃI KHÁC

KHÁCH SẠN

KHÁCH SẠN

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-