SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

Miễn Trừ Trách Nhiệm và Chính Sách Thu thập Dữ liệu

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

I. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Trang Web này được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (“HASD” hay “Công ty”), một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính được đăng ký tại thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Nội dung trên Trang Web này là thông tin chung và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng để cập nhật thông tin đầy đủ và chính xác nhất, tuy nhiên chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về tính hoàn thiện, đầy đủ, chính xác, độ tin cậy và tính phù hợp của trang web này cũng như nội dung của nó. Việc sử dụng Trang Web và sự tin tưởng vào nội dung của Trang Web phụ thuộc vào trách nhiệm của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào, dù trực tiếp hay mang tính hệ quả, bất kể phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng Trang Web này. Tài liệu trên Trang Web này bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế, bố cục, đồ họa, logo được sở hữu bởi Công Ty hoặc đã được cấp phép hợp pháp cho Công Ty. Bạn không được phép sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ trong hệ thống truy xuất, truyền tải, sao chép hoặc phát tán các tài liệu này (hoặc bất kỳ phần nào của chúng), hoặc sử dụng chúng để tạo ra các tác phẩm phái sinh hoặc theo bất kỳ cách nào khác cho mục đích thương mại hoặc công cộng mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Công Ty. Nghiêm cấm sử dụng trái phép các tài liệu đó dưới bất kỳ hình thức và cách thức nào. Trang Web này có thể liên kết đến các trang web do các bên thứ ba sở hữu và vận hành. Các liên kết này chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp thêm thông tin và giúp bạn thuận tiện trong việc tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào và trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đó hoặc các sản phẩm và dịch vụ được giới thiệu và quảng bá trên những Trang Web này. Do đó, chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố, một cách rõ ràng hay ngụ ý, về tính hoàn thiện, đầy đủ, chính xác, độ tin cậy và tính phù hợp đối với các trang web được liên kết, các bên thứ ba sở hữu và vận hành trang web liên kết, thông tin được cung cấp trên các trang web liên kết, hay chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu và quảng cáo trên các trang web liên kết đó. Việc bạn truy cập và sử dụng các trang web liên kết đó hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu do việc sử dụng các trang web liên kết và thông tin mà các trang web liên kết này cung cấp.

II. CHÍNH SÁCH THU THẬP DỮ LIỆU

Cho mục đích quảng bá sản phẩm và dịch vụ cũng như cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh doanh của chúng tôi hay để có thể hỗ trợ trả lời những thắc mắc liên quan, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và những nội dung yêu cầu khác mà Công Ty nhận thấy cần thiết. Bằng việc tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân hoặc đăng ký bất kỳ mẫu phiếu nào được đính kèm với Trang Web này, bạn đã đồng ý cho phép chúng tôi, trong phạm vi đối đa được pháp luật áp dụng cho phép, (i) sử dụng thông tin này để gửi đến bạn các chi tiết về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu quảng cáo khác mà bạn có thể quan tâm, và (ii) chia sẻ thông tin cá nhân đến các công ty con, công ty liên kết, đối tác kinh doanh của chúng tôi trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam cho các mục đích chỉ liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn cũng nên lưu ý rằng, do tính chất của internet và không gian mạng, chúng tôi sẽ không thể đảm bảo rằng Trang Web của chúng tôi là không thể xâm nhập hoặc bất khả xâm phạm đối với tin tặc. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng nỗ lực tối đa và duy trì mọi biện pháp tối ưu để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi chống lại việc truy cập và xử lý trái phép hoặc ngẫu nhiên. Bất kỳ lúc nào bạn lo lắng về tính chính xác, tính bảo mật và an toàn về thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết thắc mắc của bạn một cách tốt nhất.

III. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Công Ty, nhân sự quản lý, giám đốc và nhân viên của mình, sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này. Công Ty, bao gồm nhân sự quản lý, giám đốc và nhân viên của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với trách nhiệm pháp lý gián tiếp, mang tính hệ quả hay đặc biệt nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web này.

IV. SỬA ĐỔI

Công Ty bảo lưu quyền sửa đổi hoặc bổ sung các Điều Khoản và Điều Kiện này tại bất kỳ thời điểm nào mà Công Ty thấy phù hợp, và bằng việc sử dụng Trang Web này, bạn được khuyến khích xem xét các Điều Khoản và Điều Kiện này một cách thường xuyên.

V. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT PHÒNG​

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-