SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CHO NHÀ CUNG CẤP

CAM KẾT CỦA HOIANA

HOIANA bao gồm khu vui chơi giải trí có thưởng lớn nhất Việt Nam được quản lý bởi Tập Đoàn Suncity, sân gôn 18 hố với đẳng cấp thế giới và một loạt phòng nghỉ lưu trú cao cấp được quản lý bởi Tập Đoàn Khách Sạn Rosewood.
HOIANA cam kết thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức, trách nhiệm xã hội và môi trường. Chúng tôi nỗ lực để giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua giảm việc tiêu thụ năng lượng và nước, tái sử dụng và tái chế các nguồn nguyên vật liệu đã qua sử dụng, phát triển và tích hợp các công nghệ phục vụ cho việc phát triển bền vững cũng như thực hiện chuỗi cung ứng và thu mua trên nền tảng phát triển bền vững.

KỲ VỌNG ĐỐI VỚI NHÀ CUNG CẤP

HOIANA tin rằng một mối quan hệ bền vững và duy trì các chuẩn mực đạo đức với các Nhà Cung Cấp là chìa khóa để đảm bảo sự thành công của mình. Mối quan hệ của chúng tôi với Nhà Cung Cấp phải được thiết lập dựa trên các giá trị cốt lõi và nguyên tắc mà chúng tôi mong muốn Nhà Cung Cấp cần tuân thủ đầy đủ các quy định sau đây khi tham gia các giao dịch với, đại diện cho hoặc thay mặt HOIANA:

(i) Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp của HOIANA đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu bao gồm nhưng không giới hạn ở Quyền Lao động và Nhân quyền, Sức khỏe và An toàn, Bảo vệ Môi trường, Tham nhũng và Hối lộ, Chống Rửa tiền và Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm.

(ii) Tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành.

1. LAO ĐỘNG VÀ NHÂN QUYỀN

Phân Biệt Đối Xử

 • Nhà Cung Cấp không được phân biệt đối xử với bất kỳ người lao động nào dựa trên chủng tộc, màu da, quốc tịch, giới tính, bản dạng giới, tuổi, xu hướng tính dục, tôn giáo, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mang thai hoặc các yếu tố tương tự khác trong việc tuyển dụng, các điều khoản và điều kiện được áp dụng, hoặc các vấn đề khác liên quan đến quan hệ lao động.
 • Nhà Cung Cấp phải đối xử với người lao động của mình bằng sự tôn trọng và chuẩn mực và đảm bảo người lao động được bảo vệ khỏi sự quấy rối, phân biệt đối xử và các hình thức lạm dụng khác bao gồm cả thể chất, tinh thần, tình dục hoặc lời nói.

Lao Động Trẻ Em

 • Nhà Cung Cấp không được tuyển dụng bất kỳ người lao động nào dưới độ tuổi lao động tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 • Nhà Cung Cấp phải lưu giữ đầy đủ và chính xác hồ sơ tài liệu về tuổi nhằm xác minh độ tuổi của tất cả người lao động.

Lương, Phúc Lợi Và Thời Gian Làm Việc

 • Nhà Cung Cấp phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định về mức lương tối thiểu, số giờ làm việc tối đa, mức lương, tiền lương làm thêm giờ và các yếu tố khác liên quan đến thù lao phải trả cho người lao động.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tiền lương được trả trực tiếp cho người lao động một cách kịp thời, bao gồm tất cả các khoản phúc lợi bắt buộc theo quy định của pháp luật.
 •  Người lao động không phải trả hoặc hoàn trả bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào, cũng như sẽ không bị Nhà Cung Cấp khấu trừ phí tuyển dụng đó từ bất kỳ khoản thù lao nào, ngoại trừ trường hợp đó là theo các yêu cầu luật định.
 • Nhà Cung Cấp phải lưu giữ đầy đủ và chính xác hồ sơ người lao động để xác nhận mức lương, phúc lợi và thời gian đã làm việc.

Buôn Người

 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo rằng tất cả các công việc là tự nguyện. Không có bất kỳ công việc nào bị cưỡng bức, không tự nguyện hoặc ép buộc.
 • Nhà Cung Cấp không được tham gia hoặc cho phép bất kỳ hình thức buôn người nào, cho dù bằng vũ lực, gian lận hoặc ép buộc, hoặc bất kỳ hình thức nô lệ không tự nguyện hoặc buôn bán tình dục.
 • Mọi người lao động phải có quyền tự do đi lại. Người sử dụng lao động không được hạn chế khả năng di chuyển tự do của người lao động thông qua hành vi lạm dụng, đe dọa và các hành vi như giữ hộ chiếu và tài sản có giá trị một cách bất hợp pháp.

2. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NƠI LÀM VIỆC

Môi Trường Làm Việc

 • Nhà Cung Cấp phải cung cấp cho người lao động một môi trường làm việc an toàn, bảo mật và lành mạnh, tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành liên quan đến điều kiện nơi làm việc.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo cơ sở vật chất nơi làm việc được tiếp cận hợp lý với nhà vệ sinh sạch sẽ và nước có thể uống được. Cơ sở vật chất phải thông thoáng với đầy đủ ánh sáng và phải thông qua tất cả các đợt thanh kiểm tra an toàn lao động bắt buộc.
 • Nhà Cung Cấp phải tiếp tục duy trì tất cả các giấy phép và chứng chỉ về sức khỏe và an toàn được yêu cầu cho tòa nhà nơi làm việc.

Sức Khỏe, An Toàn Lao Động Và Phòng Ngừa Rủi Ro

 • Nhà Cung Cấp phải xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp và phải cung cấp cho người lao động các khóa đào tạo thích hợp liên quan đến các rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe để đảm bảo người lao động nhận thức được những rủi ro này.
 • Tùy thuộc vào mức độ rủi ro trong công việc, Nhà Cung Cấp phải cung cấp cho người lao động những thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp và hướng dẫn người lao động sử dụng đúng cách.
 • Nhà Cung Cấp phải chủ động xác định các nguyên nhân và giảm thiểu tác hại liên quan đến những rủi ro về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp. Những điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đảm bảo nơi làm việc không quá đông đúc, các lối hành lang không bị chặn, giảm thiểu nguy cơ hỏa hoạn và thiết bị được bảo trì thường xuyên nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động tốt.
 • Nhà Cung Cấp phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ người lao động không bị phơi nhiễm và lây nhiễm bất kỳ bệnh và vi rút nào. Nhà Cung Cấp nên áp dụng các chiến lược phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm dựa trên sự đánh giá kỹ lưỡng về rủi ro tại nơi làm việc, các biện pháp thực hành làm việc an toàn và thiết bị bảo hộ cá nhân để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm cho người lao động.

Quyền Của Người Lao Động

 • Nhà Cung Cấp phải tôn trọng và công nhận người lao động có quyền tự do kết nối và trao đổi cởi mở với ban quản lý về các điều kiện làm việc hoặc cách đối xử không công bằng mà không bị đe dọa phạt, quấy rối, lạm dụng, phân biệt đối xử hoặc bắt nạt.
 • Nhà Cung Cấp phải cho người lao động quyền tự do kết nối, tự do tham gia các liên đoàn lao động, tìm kiếm đại diện và tham gia hiệp hội người lao động và tham gia vào thương lượng tập thể.
 • Nhà Cung Cấp phải thiết lập một kênh cơ chế khiếu nại cho phép người lao động thực hiện khiếu nại hoặc đưa ra bất kỳ phản hồi hoặc ý kiến. Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tất cả các thông tin liên lạc từ người lao động được giữ bí mật mà không bị trả đũa.

3. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Nhà Cung Cấp phải tuân thủ tất cả các điều luật và quy định về môi trường hiện hành.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tất cả các hoạt động được thực hiện một cách có trách nhiệm với môi trường, bao gồm đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý về môi trường, nước và khí thải, kiểm soát ô nhiễm, quản lý hóa chất và chất thải.
 • Nhà Cung Cấp phải giữ gìn, bảo vệ và giảm thiểu tác động đến môi trường bằng cách thực hiện các sáng kiến nhằm thúc đẩy trách nhiệm môi trường, xem xét các công nghệ phục vụ phát triển bền vững để giảm thiểu việc tiêu thụ năng lượng và nước và tái sử dụng hoặctái chế các nguồn nguyên vật liệu.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo xử lý nước thải, hóa chất thải và chất thải rắn một cách hợp lý. Tất cả các hồ sơ liên quan đến xử lý chất thải nguy hại phải được lưu trữ và giám sát một cách thích hợp.

4. THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

 • Nhà Cung Cấp phải tự ứng xử với các tiêu chuẩn cao về sự trung thực, tính liêm chính và trách nhiệm và đồng thời phải luôn tuân thủ các điều luật và quy định về chống hối lộ.
 • Nhà Cung Cấp trong mọi trường hợp không được tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng hoặc hối lộ nào. Điều này bao gồm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoặc nhận bất kỳ món quà, khoản thanh toán hoặc lợi ích dưới các hình thức nào khác mà được hiểu, hoặc có thể được hiểu là hối lộ.

5. CHỐNG RỬA TIỀN

 • Nhà Cung Cấp phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các điều luật và quy định hiện hành về chống rửa tiền.
 • Nhà Cung Cấp không được tham gia hoặc nỗ lực tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến khoản tiền có nguồn gốc từ hoạt động bất hợp pháp.
 • Nhà Cung Cấp phải ngay lập tức báo cáo cho HOIANA bất kỳ vấn đề nào bị nghi ngờ có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

6. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

 • Nhà Cung Cấp phải tránh mọi xung đột lợi ích thực tế, tiềm tàng hoặc có thể nhận thức được. Nhà Cung Cấp phải tránh mọi mối quan hệ, kinh doanh, tài chính hoặc những lĩnh vực khác có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hoặc các hoạt động liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho HOIANA.
 • Nhà Cung Cấp phải thông báo với HOIANA mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn nào ngay khi vụ việc phát sinh.

7. CHÍNH SÁCH TÌM NGUỒN CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Chính Sách Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm áp dụng cho tất cả các giao dịch thu mua nguyên liệu thô bao gồm thực phẩm và đồ uống, đồ dùng và tiện nghi của khách sạn, đồ dùng một lần và nguyên vật liệu đóng gói.

Nhà Cung Cấp được mong đợi sẽ tiếp tục tăng cường tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và nguyên vật liệu đóng gói hướng đến các nguyên vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường hơn bất cứ khi nào khả thi và liên tục tiến hành các quy trình cải thiện để rà soát các quy trình và hoạt động có thể trái với Chính Sách Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm này.

Chính Sách Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm bao gồm các nguyên tắc chính sau đây và sẽ là một phần không thể thiếu trong quá trình thẩm định và đánh giá năng lực ban đầu của Nhà Cung Cấp, trong đó kết quả của sự đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tiếp tục mối quan hệ kinh doanh với HOIANA.

Tuân Thủ Tính Bền Vững

 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tất cả nguyên liệu và sản phẩm được cung cấp cho HOIANA đều tuân thủ Chính Sách Tìm Nguồn Cung Ứng Có Trách Nhiệm và các nguyên liệu và sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn theo yêu cầu của các luật, quy chuẩn và quy định hiện hành.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tính minh bạch của các dòng nguyên vật liệu trong toàn bộ chuỗi giá trị của mình để đảm bảo các sản phẩm được sản xuất một cách có trách nhiệm.
 • Nhà Cung Cấp phải chứng minh sự an toàn của sản phẩm và các hoạt động quản lý chất lượng.

Môi Trường Bền Vững

 • Nhà Cung Cấp phải liên tục nỗ lực để giảm thiểu lượng chất thải phát sinh và năng lượng tiêu thụ để giảm thiểu các tác động đến môi trường.
 • Ngoài ra, Nhà Cung Cấp phải:
  (i) thực hiện các chương trình tái sử dụng hoặc tái chế nguyên vật liệu từ quá trình sản xuất của mình bất cứ khi nào có thể.
  (ii) phát triển công nghệ để giảm thiểu sử dụng năng lượng và nước, chẳng hạn như sử dụng năng lượng tái tạo.

Cộng Đồng và Xã Hội

 • Nhà Cung Cấp sẽ tích cực tìm kiếm cơ hội để có nguồn cung ứng tại địa phương và hỗ trợ cộng đồng địa phương trong quá trình tìm nguồn cung ứng và thu mua bất cứ khi nào khả thi.
 • Nhà Cung Cấp được khuyến khích mang lại các lợi ích cho xã hội bằng cách hỗ trợ, tình nguyện hoặc tham gia vào công tác xã hội cộng đồng bất cứ khi nào thích hợp.

Quyền Lợi Động Vật Và Buôn Bán Động Vật Hoang Dã Bất Hợp Pháp

 • HOIANA luôn luôn khuyến khích Nhà Cung Cấp thực hiện các quy trình nhân đạo để ngăn chặn hành vi ngược đãi động vật, kể cả khi chúng được nuôi dưỡng, chăm sóc, vận chuyển và chế biến. Ngoài ra, tất cả người lao động phải được đào tạo về cách xử lý nhân đạo đối với động vật và quyền lợi động vật để đảm bảo người lao động nhận thức và tuân thủ chính sách này.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo người lao động tại các lò giết mổ phải xây dựng một bộ quy trình, theo đó động vật được giết mổ với ít sự đau đớn nhất tại thời điểm giết mổ.
 • Buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thường không bền vững, gây hại đến các quần thể động vật và thực vật hoang dã và đẩy các loài có nguy cơ tuyệt chủng đến tuyệt chủng. HOIANA sẽ không ngần ngại chấm dứt mối quan hệ kinh doanh với những Nhà Cung Cấp bị nghi ngờ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và không bền vững nào.

Động Vật Biển Và Nuôi Trồng Thủy Hải Sản

 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo không cung cấp bất kỳ loài sinh vật biển nào đang được liệt kê là cực kỳ nguy cấp trong Công Ước Về Thương Mại Quốc Tế Các Loài Động, Thực Vật Hoang Dã Nguy Cấp (CITES).
 • Nhà Cung Cấp không thu mua hải sản từ nguồn bất hợp pháp hoặc Khu Bảo tồn Biển, hoặc đánh bắt các loài động vật biển bằng các phương pháp đánh bắt có tính hủy diệt cao.

Rừng Bền Vững

 • HOIANA khuyến khích Nhà Cung Cấp sử dụng các sản phẩm giấy được làm từ vật liệu tái chế hoặc các sản phẩm từ giấy được chứng nhận bởi Hội Đồng Quản Lý Rừng (FSC) hoặc các cơ quan chứng nhận hợp pháp khác về phát triển rừng bền vững.

Quản Lý Đa Dạng Sinh Học

 • Nhà Cung Cấp phải giảm thiểu sử dụng hóa chất nông nghiệp và thuốc trừ sâu trong nông nghiệp. Nhà Cung Cấp phải đảm bảo chỉ các loại thuốc trừ sâu đã đăng ký hợp pháp mới được sử dụng cho nhu cầu duy nhất là kiểm soát cỏ dại, dịch bệnh và sâu bệnh.

8. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

 • Các hoạt động kinh doanh của Nhà Cung Cấp phải tuân thủ pháp luật hiện hành về cạnh tranh bình đẳng và gian lận.
 • Nhà Cung Cấp phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp này. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong Bộ Quy Tắc Ứng Xử Dành Cho Nhà Cung Cấp có thể dẫn đến việc chấm dứt hoạt động kinh doanh và/hoặc mối quan hệ kinh doanh theo hợp đồng với HOIANA.

9. KIỂM SOÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

 • HOIANA cam kết hợp tác chặt chẽ với Nhà Cung Cấp để đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp này. HOIANA có thể lựa chọn tiến hành đánh giá sự thực hiện của Nhà Cung Cấp để đảm bảo sự tuân thủ liên tục.
 • Nhà Cung Cấp sẽ cho phép HOIANA, các đại diện được chỉ định, kiểm toán viên và đại diện bên thứ ba của HOIANA tiếp cận các cơ sở kinh doanh của Nhà Cung Cấp để đánh giá việc tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp. Nhà Cung Cấp phải hợp tác đầy đủ với HOIANA để cung cấp tất cả các tài liệu được yêu cầu cần thiết để chứng minh sự tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp.

10. BÁO CÁO LO NGẠI HOẶC VI PHẠM

HOIANA đã xây dựng một kênh báo cáo bảo mật gọi là ‘Speak Up’. Nhà Cung Cấp có thể báo cáo bất kỳ mối lo ngại, vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm pháp luật và quy định hiện hành và Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp thông qua các kênh ‘Speak Up’ dưới đây:

Kênh Báo Cáo

(i) Speak Up Line:+84 (0) 235 858 7001
Thứ Hai – Thứ Sáu (8:30 – 17:30)
Đóng vào các Ngày Lễ
(ii) Email: [email protected]
(iii) Diễn đàn trực tuyến được bảo mật: https://speakup.hoiana.com

11. XEM XÉT VÀ CẬP NHẬT

Bộ Quy Tắc Ứng Xử Cho Nhà Cung Cấp có thể được HOIANA sửa đổi theo từng thời điểm và phiên bản cập nhật sẽ luôn hiển thị trên trang web HOIANA.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT PHÒNG​

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-