SIGN UP FOR UPDATES AND PROMOTIONS

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT BÀN

CẬP NHẬT COVID-19

Thông tin du lịch: ngày 14 tháng 6 năm 2021
 
Hoiana Hotel & Suites luôn cam kết sự an toàn và sức khỏe của khách hàng và cộng sự là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để ứng phó với tình hình sức khỏe ngày càng gia tăng do dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã giới thiệu chương trình an toàn và sức khỏe mới, đưa ra các tiêu chuẩn nâng cao về vệ sinh và sạch sẽ. Cá nhân chúng tôi muốn trấn an bạn rằng khách sạn của chúng tôi đang hoạt động với mức độ cảnh giác an toàn và sức khỏe cao nhất, làm việc theo các khuyến cáo và quy trình do chính quyền địa phương và quốc tế ban hành.
 
Hoiana Hotel & Suites đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường theo hướng dẫn của chính phủ và cơ quan y tế. Chúng bao gồm những điều sau đây:
 
  • Làm sạch sâu, khử trùng khu vực công cộng và các điểm tiếp xúc chung hàng giờ
  • Cung cấp khẩu trang và nước rửa tay cho khách theo yêu cầu
  • Kiểm tra nhiệt độ bắt buộc, thường xuyên cho tất cả khách và cộng sự
  • Khai báo sức khỏe cho tất cả các nhà thầu và các bên thứ ba khác đến thăm cơ sở của chúng tôi
  • Thường xuyên vệ sinh bộ lọc không khí và hệ thống điều hòa không khí
  • Thông báo cho tất cả các cộng sự về việc tăng cường vệ sinh cá nhân
Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng việc bắt buộc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội ít nhất hai mét được tuân thủ ở các khu vực công cộng, bao gồm cả các nhà hàng của chúng tôi, theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam.
 
Đối với những du khách đến từ các địa điểm được xác định có ca nhiễm tại Việt Nam, xin lưu ý rằng phải xuất trình các giấy tờ sau khi đến khách sạn. Nếu không, để tuân thủ các hướng dẫn cập nhật của chính phủ, việc nhận phòng sẽ không được phép.
 
  • Kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính gần đây
  • Giấy chứng nhận đã hoàn thành 14 ngày cách ly
Khi chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc và cung cấp cho bạn thông tin cập nhật khi có.

ĐẶT PHÒNG​

ĐẶT PHÒNG​

Vui lòng chọn khách sạn

CARD TIER

ESSENTIAL


PRESTIGE


ELITE


INFINITE

POINTS REQUIRED

Free
Sign up

Free
Sign up

600 Premier Points
in 6 months

By Invitation Only

GAMING BENEFITS
Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits*** x1x1.5x2.5
Daily Gaming Offer #
 
Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #
 
 
Exclusive Limited Items for Point Redemption #
 
 
Private Gaming Access #
 
 
 
Dedicated Personal Host
 
 
 

DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS
Discounts at Selected Hoiana Resort’s Restaurants, Hotels, and Golf10%10%15% 20%
Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf
Complimentary Dining #*
 
Complimentary Hotel Accommodation #
 
Complimentary Room Upgrade**
 
 
Priority Seating at All Casino Restaurants
 
 
 
Complimentary Spa Services #**
 
 
 
Guaranteed Hotel Stays
 
 
 

TRANSPORTATION BENEFITS
FREE Parking
FREE Shuttle Bus Services**
FREE Valet Parking
 
Complimentary Limousine Services #
 
 
 
 
PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS
SMS Birthday Offer
Birthday Gift #
 
Personalised Limousine Services #
 
 
Personalised Concierge Services
 
 
 
Premium Invitational Events
 
 
 
Exclusive Gaming Lounge
 
 
 

*Selected Outlets Only
**Subject to Availability

***Applicable to Gaming Earning Only
#Subject to Rated Play

 

MEMBERSHIP LEVEL

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

x1

Daily Gaming Offer #

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events#

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption#

-

Private Gaming Access#

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

Complimentary Hotel Accommodation #

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-

GAMING BENEFITS

Earn additional points to be redeemed for comps, gifts, or gaming credits***

-

Daily Gaming Offer #

-

Special Promotions, Tournaments and Exclusive Events #

-

Exclusive Limited Items for Point Redemption #

-

Private Gaming Access #

-

Dedicated Personal Host

-

ENTERTAINMENT, DINING, HOTEL, GOLF AND RETAIL BENEFITS

Discounts at Selected Hoiana Resort's Restaurants, Hotels, and Golf

10%

Member Best Available Rate for Hotel Stays and Golf

Complimentary Dining #*

-

Complimentary Hotel Accommodation #

-

Complimentary Room Upgrade**

-

Priority Seating at All Casino Restaurants

-

Complimentary Spa Services #**

-

Guaranteed Hotel Stays

-

TRANSPORTATION BENEFITS

FREE Parking

FREE Shuttle Bus Services**

FREE Valet Parking

-

Complimentary Limousine Services #

-

PRIORITY AND EXCLUSIVE BENEFITS

SMS Birthday Offer

Birthday Gift #

-

Personalised Limousine Services #

-

Personalised Concierge Services

-

Premium Invitational Events

-

Exclusive Gaming Lounge

-